Tả lại buổi sum họp gia đình

Đề bài: Em hãy tả lại buổi sum họp của gia đình em hoặc gia đình em quen biết.

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh