BÀI THI SỐ 3 – Vòng 17 (Lớp 3)

 BÀI THI SỐ 3 – Vòng 17 (Lớp 3)

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
4288 : 8 : 2 =
 

Câu 2:
1986 : 3 x 2 =
 

Câu 3:
1968 + 2012 : 4 =
 

Câu 4:
Hiện nay Lan 6 tuổi. Tuổi Lan bằng
  tuổi mẹ và bằng  tuổi bố. Tính tổng số tuổi của bố Lan; mẹ Lan và Lan hiện nay.
Trả lời:
Hiện nay tổng số tuổi của bố Lan; mẹ Lan và Lan là
  tuổi.

Câu 5:
Năm 2013 con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm tổng số tuổi của mẹ và con bằng 46 tuổi là năm nào?
Trả lời:
Năm tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 46 tuổi là năm
 .

Câu 6:
Bình có tất cả 84 viên bi gồm 3 màu bi xanh; bi đỏ và bi vàng.
 
Biết số bi xanh chiếm
  tổng số bi, số bi vàng chiếm  tổng số bi. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu viên bi đỏ.
Trả lời:
Bình có tất cả
  viên bi đỏ.

Câu 7:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau
  mà a + d = b + c 
là số
 

Câu 8:
Hiện nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng
  tuổi mẹ?
Trả lời:
Sau
  năm nữa tuổi con bằng  tuổi mẹ.

Câu 9:
Khi đặt tính thực hiện phép nhân số 1095 với 8 bạn Minh sơ ý đã quên viết chữ số 0 của số 1095.
 
Vậy tích giảm đi
  đơn vị. 

Câu 10:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau
  mà a x d = b x c 
là số
 

 

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh