Vòng 2 - Phần mềm luyện Violympic (Lớp 1)

 VÒNG 2 – Lớp 1

 

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ ... nhé!

3 – 2 = ...

2 – 2 = ...

4 – 2 = ...

5 – 3 = ...

3 - ... = 1

1 - ... = 0

Hãy điền dấu thích hợp vào chỗ ... nhé!

2 + 1 ...... 4 – 1

4 – 3 ..... 5 – 4

2 + 2 ..... 5 – 1

Bài 2: Treo móc khỉ.

 

3 + 1

2 + 1

2 + 3

3 - 1

2 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

5

3

1

 

Bài 3: Bạn chọn liên tiếp hai ô để ghép thành các cặp hợp lí như: có giá trị bằng nhau, đồng nhất với nhau, ...Khi đó, hai ô này sẽ bị xoá khỏi bảng. Nếu bạn chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc.

 

5 - 2

1 + 2 + 2

4 - 2

4 – 3

4

2 + 2

3 + 0

3 – 2

1 + 2

3

1

1 + 3 + 1

5 - 4

2 + 1

2

4 - 1

 

 

 

 

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh