BÀI THI SỐ 3 - Vòng 18


Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
Sau khi Hồng tặng Hà 19 con tem, rồi Hà tặng lại Hồng 8 con tem thì mỗi bạn đều có 45 con tem. Hỏi ban đầu Hồng có bao nhiêu con tem?
Trả lời: Ban đầu Hồng có 
 con tem.

Câu 2:
Hiện nay Ngọc 5 tuổi, mẹ 33 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 mẹ con Ngọc khi tuổi Ngọc bằng tuổi mẹ hiện nay.
Trả lời: Tổng số tuổi của 2 mẹ con Ngọc khi đó là 
 tuổi.

Câu 3:
An đố Bình: " Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà tích và thương 2 chữ số của số đó bằng nhau". Em hãy tìm số đó giúp Bình nhé!
Trả lời: Số đó là 
.

Câu 4:
Có một số gạo, nếu đem số gạo đó đựng vào mỗi túi 5kg thì được tất cả 7 túi và còn thừa 1kg. Hỏi số gạo đó nếu đem đựng vào các túi 4 kg thì phải dùng bao nhiêu túi để đựng được hết số gạo đó?
Trả lời:Số túi loại 4kg cần dùng là 
 túi.

Câu 5:
Tìm một số có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó bằng 0 còn hiệu 2 chữ số của số đó bằng 7.
Trả lời: Số đó là 

Câu 6:
Cho biết, thứ ba tuần trước là ngày 12. Vậy thứ năm tuần sau là ngày .

Câu 7:
Trong hộp có tất cả 25 viên bi đỏ; 17 viên bi xanh và 22 viên bi vàng. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy được có cả 3 màu?
Trả lời: Phải lấy ít nhất 
 viên.

Câu 8:
Trong hộp có tất cả 16 viên bi đỏ; 19 viên bi xanh và 21 viên bi vàng. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn lấy được 1 viên bi đỏ?
Trả lời: Phải lấy ít nhất 
 viên.

Câu 9:
Tìm số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 8.
Trả lời: Số đó là 

Câu 10:
Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 3.
Trả lời: Số đó là 

 

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh