BÀI THI SỐ 3 - Vòng 16

 

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:
16 : 4 × 9 = 

Câu 2:
36 : 4 –  = 4

Câu 3:
35 : 5 –   = 3

Câu 4:
Có một số lượng gạo, nếu có thêm 2kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 8 túi, mỗi túi 5kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời: Số lượng gạo đó là
  kg.

Câu 5:
Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 5 là số .

Câu 6:
Có một số lượng dầu, nếu thêm 1l nữa thì sẽ vừa đủ để đựng vào 9 can, mỗi can 3l. Tính số lượng dầu đó.
Trả lời: Số lượng dầu đó là
 .

Câu 7:
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 32 là số 

Câu 8:
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số 

Câu 9:
Số bé nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 35 là số 

Câu 10:
Số lớn nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 3 là số .

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh