BÀI THI SỐ 3 - Vòng 1

 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
Giá trị của biểu thức: 25378 + 14623 x 2 = 

Câu 2:
Tính giá trị của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 với n = 2
Trả lời: 
Với n = 2 giá trị của biểu thức trên là 

Câu 3:
Tính giá trị của biểu thức: 68 x m + 32 x m với m = 9
Trả lời:
Với m = 9 giá trị của biểu thức: 68 x m + 32 x m là 

Câu 4:
Tính giá trị của biểu thức: 665 x n + 3421 x 2 với n = 6
Trả lời:
Với n = 6 giá trị của biểu thức 665 x n + 3421 x 2 là 

Câu 5:
Nếu y = 5 thì giá trị của biểu thức 256 + y : 5 là  

Câu 6:
Một hình chữ nhật có chiều dài 24cm, chiều rộng kém chiều dài 8cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Trả lời:
Chu vi hình chữ nhật là cm.

Câu 7:
Số gồm 52 vạn, 6 trăm, 6 chục được viết là 

Câu 8:
Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật bằng 76cm và chiều dài hình chữ nhật bằng 30cm.
Trả lời:
Diện tích hình chữ nhật là   

Câu 9:
Tính diện tích của hình chữ nhật biết khi tăng chiều rộng 14cm và giảm chiều dài 10cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông có chu vi 92cm.
Trả lời:
Diện tích hình chữ nhật là  

Câu 10:
Số gồm 6 trăm nghìn, 5 vạn và 6 chục được viết là 

 

 

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh