BÀI THI SỐ 3 - Vòng 2

 Chọn đáp án đúng:

Câu 1:
Tìm x biết:x – 4872 = 56231
Giá trị của x thỏa mãn đề bài là:

x = 51359

x = 61103

x = 52268

x = 147832

Câu 2:
Số gồm 5 vạn, 6 trăm, 2 đơn vị và 9 chục triệu được viết là:

5629

9050602

90050602

905602

Câu 3:
Nếu a = 6 thì giá trị của biểu thức 7543 x a là:

45248

45058

45258

42358

Câu 4:
Chữ số 8 trong số 876940 thuộc:

Hàng trăm

Hàng nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng trăm nghìn

Câu 5:
Một tứ giác có chu vi bằng 248cm. Biết tứ giác đó có hai cạnh dài bằng nhau và bằng 56cm, cạnh thứ ba dài 76cm. Độ dài cạnh thứ tư là:

188cm

132cm

112cm

60cm

Câu 6:
Số 200345 được đọc là:

Hai chục nghìn ba trăm bốn lăm

Hai trăm nghìn ba trăm bốn mươi lăm

Hai mươi vạn ba trăm bốn mươi lăm

Hai trăm nghìn ba trăm bốn lăm

Câu 7:
Đoạn thẳng AB dài 3dm 2cm. Đoạn thẳng AB có trung điểm của là M. Đoạn thẳng AM có trung điểm là N. Độ dài đoạn thẳng MN là:

32cm

16cm

8cm

32dm

Câu 8:
Số lớn nhất gồm 5 chữ số chẵn khác nhau là:

99998

98765

86420

98888

Câu 9:
6 thùng như nhau đựng 90 lít mật ong. Số mật ong có trong 5 thùng như thế là:

75 lít

60 lít

45 lít

15 lít

Câu 10:
Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

89124; 89256; 89194; 98295

89194; 89124; 89295; 89259

89295; 89259; 89124; 89194

89124; 89194; 89259; 89295

 

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh