BÀI THI SỐ 3 - Vòng 10

 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu hỏi 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Người ta cần chuyển 34 tấn 6 tạ hàng, biết rằng mỗi chuyến ô tô chở được 860 kg hàng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến ô tô để chở hết số hàng đó.
Trả lời:
Để chở hết số hàng cần ít nhất chuyến ô tô.

Câu hỏi 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hai thửa ruộng thu hoạch được 5 tấn 2 tạ thóc. Biết thửa thứ nhất thu được nhiều hơn thửa thứ hai 8 tạ. Hỏi thửa ruộng thứ nhất thu được bao nhiêu ki - lô -gam thóc?
Trả lời:
Thửa thứ nhất thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là kg.

Câu hỏi 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một đội công nhân có tất cả 36 người. Trong quý I, đội đó sản xuất được 1620 sản phẩm, quý II đội đó sản xuất được 1764 sản phẩm, quý II đội đó sản xuất được 1692 sản phẩm. Hỏi trong 3 quý đó trung bình mỗi công nhân sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
Trả lời:
Trung bình mỗi công nhân sản xuất được sản phẩm.

Câu hỏi 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
75 x 64 – 75 x 53 =

Câu hỏi 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
89 x 135 – 89 x 125 = 

Câu hỏi 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
725 x 91 +275 x 91 = 

Câu hỏi 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
1986 x 57 + 1986 x 63 – 1986 x 110 = 

Câu hỏi 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
11 x 1989 – 1989 = 

Câu hỏi 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, có 37 thí sinh dự thi. Hỏi người ta phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số báo danh của các thí sinh?
Trả lời: 
Người ta cần dùng chữ số.

Câu hỏi 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Phường em có 5 tổ dân phố. Trong dịp Tết trồng cây, trung bình mỗi tổ dân phố trồng 

được 25 cây xanh. Riêng tổ dân phố số 5 trồng được 29 cây. Hỏi trung bình bốn tổ còn lại, mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?
Trả lời: 
Trung bình bốn tổ còn lại, mỗi tổ trồng được cây. 

 

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh