Thỏ Bông bị ốm

 

Thỏ Bông bị ốm
   Chốc chốc kêu la
     Miệng cứ xuýt xoa
Mẹ ơi đau quá
Thỏ mẹ vội vã
    Bế Bông trên tay
        Đến bệnh viện ngay
           Nhờ bác sĩ khám        

Bác sĩ sờ nắn
      Hỏi đau chỗ nào? 
       Thỏ con thều thào
       Đau quanh chỗ rốn
  Bác sỹ liền hỏi:
   Ăn uống gì nào?
        Thỏ Bông thều thào:
Ăn me với sấu
        Uống nước chưa nấu
Múc ở ngoài ao
Bụng sôi ào ào
    Ruột đau như cắt!
Bác sỹ gật gật
      Đặt chiếc ống nghe
     Nghe xong liền ghi:
Đau vì ăn bậy.

TIN KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh