Bài 4: What did you do today John?

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6457

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3234

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3433

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3652

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3280

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4689

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5700

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3713

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3824

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4075

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4380

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 4959

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16234

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh