Bài 4: What did you do today John?

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6774

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3515

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3701

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3944

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3550

Bài 10: Use to

Lượt xem: 5049

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 6097

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 4071

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4235

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4468

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4773

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5361

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16627

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh