Bài 4: What did you do today John?

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6934

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3648

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3846

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 4081

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3678

Bài 10: Use to

Lượt xem: 5209

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 6253

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 4230

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4397

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4623

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4938

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5538

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16793

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh