Bài 9: What sports can you play?

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6247

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3089

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3261

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3455

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3122

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4495

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5427

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3529

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3610

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 3916

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4172

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 4760

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 15964

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh