Bài 11: Weather (thời tiết)

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6594

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3357

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3552

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3779

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3402

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4835

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5869

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3860

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4004

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4257

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4548

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5125

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16397

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh