Bài 11: Weather (thời tiết)

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6503

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3275

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3470

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3697

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3317

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4736

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5753

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3757

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3872

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4116

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4433

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5004

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16285

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh