Bài 12: Want (muốn)

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6624

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3377

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3569

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3791

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3427

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4898

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3923

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4065

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4314

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4610

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5188

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16461

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh