Bài 12: Want (muốn)

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6674

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3424

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3613

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3842

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3468

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4949

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3974

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4121

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4369

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4660

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5248

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16517

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh