Bài 17: Ordering food

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6065

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 2962

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3142

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3340

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 2985

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4341

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5277

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3380

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3447

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4039

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 4612

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 15811

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh