Bài 17: Ordering food

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6547

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3313

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3513

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3743

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3359

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4786

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5820

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3815

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3940

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4497

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5067

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16349

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh