Bài 17: Ordering food

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6250

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3090

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3263

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3456

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3124

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4495

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5428

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3529

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3612

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4173

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 4760

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 15965

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh