Bài 19: Meeting a friend

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6461

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3239

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3438

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3657

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3283

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4694

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5707

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3716

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3829

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4080

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4387

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16237

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh