Tại sao khi đun nước sôi lại có hơi nước?

 Khi nước nóng lên, thì các phân tử của nó bắt đầu di chuyển, khoảng cách giữa các phân tử ngày càng lớn hơn khi nhiệt độ ngày càng tăng. Và đến một thời điểm các mối liên kết giữa các phân tử trở nên yếu đi thì chúng sẽ bị phá vỡ. Lúc này, chúng bắt đầu bay ra, trở thành hơi nước. Quá trình này còn được gọi là "bốc hơi".


TIN KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh