Bác tặng khăn quàng

 Hai đồng chí và Bác gặp nhau, tình cảm Lào – Việt vô cùng thắm thiết. Đồng chí Xu-pha-nu-vông ôm chặt Bác, hai bàn tay Hoàng thân vỗ nhẹ vào lưng Bác một hồi lâu.

    Gió mùa đông bắc mới về lùa hơi lạnh vào phòng khách. Thấy Bác húng hắng ho, đồng chí Kay-sỏn nói:

    - Bác không được khỏe?

    Bác lảng sang chuyện khác:

    - Ở Lào không rét như ở Việt Nam. Các đồng chí có lạnh lắm không? Sao hai đồng chí lại không choàng khăn cổ?

    - Thưa, hôm sang Hà Nội, trời còn ấm…

Bác đứng dậy mở tủ lấy ra hai khăn quàng mới, rồi nói:

    - Đồng chí Xu-pha-nu-vông và tôi là người già, nhiều tuổi, mỗi người một khăn quàng mới…

    Bác tháo chiếc khăn đang quàng, đưa đồng chí Kay-sỏn:

    - Bác trao khăn này để đồng chí Kay-sỏn quàng.

    Trên đường về, đồng chí Xu-pha-nu-vông nói:

    - Chà, Bác với tôi mỗi người một khăn mới. Mới như nhau.

    Đồng chí Kay-sỏn thì gật gật đầu:

Còn tôi, tôi “kế thừa” chiếc khăn quàng của Bác…

(theo “117 CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 
– Ban Tuyên giáo Trung ương)

TIN KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh