Một lần nhớ mãi

 Đầu năm 1967 Bác về Thái Bình. Ôtô đưa Bác đến bến Triều Dương thì phải sang phà. Mấy đồng chí ở Tỉnh ủy đến đón, một cán bộ định giới thiệu với Bác

Bác nói:

    - Thôi, thôi đi về cho sớm.

    Ca-nô mắc cạn loay hoay mãi vẫn chưa cập được bến.

    Trời chiều, không thể để Bác chờ lâu nên đành phải đưa thuyền nan ra đón Bác vào bờ. Bác trèo lên đê, hỏi cô Định thường vụ tỉnh ủy:

    - Có còn lối nào đi lý thú hơn nữa không?

    Cô Định thành thật thưa:

    - Bác phải đi xe, chứ về chúng cháu còn xa lắm.

    Anh cán bộ đi theo Bác cười:

    - Bác phê bình khéo đấy! Rồi nói khẽ “tưởng bở”.

    … Về xã Tân Hòa, cán bộ địa phương mời Bác ngồi ghế giữa ưu tiên. Bàn kê thì chật, Bác lựa mãi mới đứng lên được.

    Bác mở đầu như một vế đối:

 

    - Ghế ưu tiên nên người không nhúc nhích…

Anh chị em chỉ biết cười trừ.

    … Đến bữa cơm, Bác giở cơm nắm ra ăn. Cô Định cứ năn nỉ mãi, mời Bác dùng cơm nóng, Bác bảo:

    Trong bữa cơm có bát dưa. Cô Định cứ gắp mãi dưa, Bác hỏi:

    - Dưa có ngon không?

    Cô Định nói một mạch:

    - Ngon lắm ạ. Tỉnh chúng cháu năm nay trồng dưa thừa ăn còn đem bán cho các tỉnh bạn.

    Bác tủm tỉm cười:

    - Dưa này không phải dưa Thái Bình đâu. Dưa Bác đem từ Hà Nội về đấy…

    Sau này, cô Định nói: Chỉ một lần ấy mà tôi nhớ đời. Học được bao nhiêu điều.

 

(theo “117 CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 
– Ban Tuyên giáo Trung ương)

TIN KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh