Khoanh vào số nhỏ nhất

 

 Đề bài: Khoanh vào số nhỏ nhất

8, 4 , 10 , 12 , 9 11,   18,   19,   8 16,  13,   14,   20
3,  6,   9,  8,   12 12,  11,  10,   15 6,  9,    10,   1,   8

 

 

...........................................................................

 

BÀI LÀM:  <Đăng ký thành viên để xem liên kết này>

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh