Ghi vào ô trống số thứ tự 1,2,3,4 theo đúng nội dung câu chuyện Kiến và Chim Gáy.

 

 

 ĐỀ BÀI: Ghi vào ô trống số thứ tự 1,2,3,4 theo đúng nội dung câu chuyện Kiến và Chim Gáy.

{...} Chim Gáy đậu trên cành cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành cây khô thả xuống dòng suối để cứu.

{...} Một hôm, Kiến khát quá, bèn mò xuống suối uống nước.

{...} Kiến bám vào cành cây, thoát chết.

{...} Chẳng may trượt ngã, Kiến bị dòng nước cuốn đi.

 

................................................................................................

 

BÀI LÀM:      <Đăng ký thành viên để xem liên kết này>

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh