Dùng dấu chấm để ngắt đoạn văn thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.

 

 

 ĐỀ BÀI: Dùng dấu chấm để ngắt đoạn văn thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.

Trống tan trường đã điểm trời mưa to hoà quên mang áo mưa lan mời bạn đi chung áo mưa với mình đôi bạn vui vẻ ra về.

 

......................................................................................

 

BÀI LÀM: <Đăng ký thành viên để xem liên kết này>

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh