Điền thêm dấu hỏi hoặc dấu ngã vào các chữ gạch dưới trong các câu sau

 

 

 ĐỀ BÀI: Điền thêm dấu hỏi hoặc dấu ngã vào các chữ gạch dưới trong các câu sau:

- mày mặt

- để miệng mèo

- Tài năng nay nơ

- Từ nay đến giờ

 

................................................................................................

 

 

BÀI LÀM: <Đăng ký thành viên để xem liên kết này>

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh